Kompletné služby BOZP

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Dokumentácia BOZP
Vyriešime za vás zákonné povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracujeme potrebnú dokumentáciu a vyškolíme vašich zamestnancov.
Identifikujeme a posúdime riziká, vypracujeme kompletnú dokumentáciu, vyškolíme vašich zamestnancov a poskytneme odborné poradenstvo. Vyskúšajte naše mesačné paušály.
Prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života.
Vieme, ako plniť povinnosti a určené úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.
Skontrolujeme vaše prevádzky, určíme a dodáme vám kompletné bezpečnostné a zdravotné značenie, ktoré určuje zákon.

Prevádzkový poriadok

Vypracujeme vám súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu verejného zdravia vo vašom zariadení.

Zaujali vás naše služby BOZP?

Radi sa s vami stretneme. Dohodnite si konzultáciu BOZP ešte dnes.

Píšeme pre vás

Vďaka našim článkom z oblasti BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi vám už neunikne nič podstatné.

Štatistika pokút, kontrôl a pracovných úrazov za rok 2016

0
VÝŠKA UDELENÝCH POKÚT V €
0
CELKOVÝ POČET ÚRAZOV
0
POČET KONTRÔL
0
SMRTEĽNÉ PRACOVNÉ ÚRAZY