DVÍHANIE BREMIEN

Vypočítajte si pomocou našej kalkulačky, akú váhu môžete bezpečne dvíhať v práci pri dobrých, alebo zhoršených podmienkach.

PÝTATE SA

Prečo potrebujem dokumentáciu a školenia BOZP, OPP a PZS?

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP, OPP a PZS sú povinné zo zákona. Ich hlavnou úlohou je predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a podobne. V prípade ich neplnenia či nedodržania hrozí zamestnávateľovi trestnoprávna zodpovednosť a pokuta v minimálnej výške 33 000 EUR.

Poskytujeme komplexné služby BOZP a OPP.

BOZP školenia a dokumentácia
Na našich školeniach BOZP a ochrany pred požiarmi sa dozviete zaujímavé informácie, ako pracovať bezpečne a ako chrániť Vaše zdravie pri rôznych zamestnaniach.

Chcem vedieť viac
Kontrola pred požiarmi - BOZP-skolenia.sk
Ochrana pred požiarmi
Vieme, ako plniť povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.

Chcem vedieť viac
Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba
Prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov.

Chcem vedieť viac
Bezpečnostotechnická služba
Bezpečnostnotechnická služba
Vieme, ako plniť povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.

Chcem vedieť viac
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok
Vypracujeme vám súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu verejného zdravia vo vašom zariadení.


Chcem vedieť viac
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Pomôžeme vám vykonať revíziu všetkých hasiacích prístrojov vo vašej firme. Tie sa kontrolujú každých 12, resp. 24mesiacov v závislosti od výrobcu.

Chcem vedieť viac
Potrebujete rýchlu radu?

Nový článok

1. augusta 2021
Povinnosti zamestnávateľa pri práci na homeoffice - BOZP-skolenia.sk
Zamestnanci na home office. Aké sú povinnosti zamestnávateľa?
Pandémia koronavírusu pretvorila spôsob práce v mnohých spoločnostiach. Firmy „presedlali“ na home office, no hoci je táto zmena vnímaná zväčša ako pracovný benefit, prináša so sebou tiež […]
24. júna 2021
Práca v letných dňoch - bozp-skolenia.sk
BOZP a práca v teplých dňoch
Zamestnávatelia to rozhodne nemajú ľahké. Aj počas dní, kedy teplota dosahuje neštandardne vysoké teploty, musia pre svojich zamestnancov zabezpečiť nielen pitný režim v primeranom množstve, ale […]
1. októbra 2019
Povinnosti BOZP pre živnostníkov - BOZP-skolenia.sk
Živnostníci a BOZP
Povinnosti v oblasti BOZP Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie […]
Zaujímavé informácie z oblasti BOZP pre firmy a živnostníkov.

Naši spokojní klienti

Slovenčina