3 novembra, 2016

3. novembra 2016
Technik BOZP - BOZP-skolenia.ski
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo […]
3. novembra 2016
Pokuty za porušenie ustanovení zákona o BOZP
Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v […]
3. novembra 2016
Čo treba vedieť o BOZP?
Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej […]
Kontakty