Živnostníci a BOZP

Živnostníci a BOZP

Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie absolvoval, najmä ak žiadnych iných pracovníkov nezamestnáva. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám jasne definuje v §2 ods 2. písm. b, že povinnosti vyplývajúce z BOZP sa vzťahujú…

Práca v zime z hľadiska BOZP

BOZP a práca v chlade

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej 10 minút ⏳ Maximálny časový úsek nepretržitej práce pri teplote prostredia: a) od 10 °C do 4 °C neprekročí 3 hodiny, b) od 4 °C do -10 °C neprekročí 2…