Technik BOZP

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére?Určite sa teda týka aj vás. Zistite, aké povinnosti máte ako zamestnávateľ, čo musí dodržiavať váš zamestnávateľ, ak ste zamestnanec a ako vám môže pomôcť technik…

BOZP - BOZP-skolenia.sk

Čo treba vedieť o BOZP?

  Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej sfére. Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku? – dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti) – sprístupniť priestory pre obhliadku…