BOZP - BOZP-skolenia.sk

Čo treba vedieť o BOZP?

  Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej sfére. Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku? – dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti) – sprístupniť priestory pre obhliadku…