Blog

1. októbra 2019
Povinnosti BOZP pre živnostníkov - BOZP-skolenia.sk

Živnostníci a BOZP

Povinnosti v oblasti BOZP Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie […]
22. septembra 2019
BOZP pri zakladaní firmy - BOZP-skolenia.sk

BOZP pri zakladaní firmy: krok po kroku

Začínate podnikať? Ak zakladáte firmu, jednou z vašich povinností je myslieť najmä na ochranu zdravia pri práci a zabezpečiť sebe aj svojim zamestnancom vhodné podmienky a bezpečné pracovné prostredie. […]
21. septembra 2019
BOZP pri práci v chlade - BOZP-skolenia.sk

BOZP a práca v chlade

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej […]
20. septembra 2019
BOZP na stavbách - BOZP-skolenia.sk

BOZP na stavbách

Práca vykonávaná na stavenisku je jednou z najrizikovejších prác vôbec. Každoročne dochádzka k niekoľkým smrteľným úrazom a úrazom s trvalými následkami, ktorým by sa dalo predchádzať […]
23. októbra 2017
Prevádzkový poriadok - BOZP-skolenia.sk

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pre nejedným podnikateľom. Keďže však platí pravidlo, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, každý […]
25. júna 2017
Vyhradené technické zariadenia - BOZP-skolenia.sk

Vyhradené technické zariadenia – VTZ

Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ […]
18. júna 2017
Zmeny v Pracovnej zdravotnej službe - BOZP-skolenia.sk

Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017

Vláda v októbri 2016 schválila návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Ministerstvo hospodárstva v máji 2017 […]
25. marca 2017
Dokumentácia BOZP - BOZP-skolenia.sk

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP musí byť zamestnávateľom vedená za účelom zabezpečenia požiadaviek stanovených legislatívou Slovenskej republiky. Dokumentácia obsahuje základné smernice, vnútorné predpisy, postupy opatrení, zásady BOZP, zoznamy, evidencie […]
20. marca 2017
Lekárnička na pracovisku - BOZP-skolenia.sk

Lekárnička na pracovisku

Človek strávi v priemere v zamestnaní skoro polovicu svojho života, pričom je v tomto pracovnom prostredí vystavený pôsobeniu viacerých faktorov. Vzhľadom na rizikovosť niektorých z nich, […]
23. februára 2017
BOZP a dvíhanie bremien - BOZP-skolenia.sk

BOZP a dvíhanie bremien

Chránime Vaše zdravie Účelom a snahou BOZP je hlavne chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Najčastejším problémom pri práci […]
4. decembra 2016
Pokuty pri nedodržaní nariadení BOZP - BOZP-skolenia.sk

Ochrana pred požiarmi – pokuty a sankcie

Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona o Ochrane pred požiarmi. Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do […]
3. novembra 2016
Technik BOZP - BOZP-skolenia.ski

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo […]
Slovenčina