Blog

3. novembra 2016
Čo treba vedieť o BOZP?
Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej […]
3. novembra 2016
Pokuty za porušenie ustanovení zákona o BOZP
Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v […]
4. decembra 2016
Pokuty pri nedodržaní nariadení BOZP - BOZP-skolenia.sk
Ochrana pred požiarmi – pokuty a sankcie
Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona o Ochrane pred požiarmi. Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do […]
23. februára 2017
BOZP a dvíhanie bremien - BOZP-skolenia.sk
BOZP a dvíhanie bremien
Chránime Vaše zdravie Účelom a snahou BOZP je hlavne chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Najčastejším problémom pri práci […]
20. marca 2017
Lekárnička na pracovisku - BOZP-skolenia.sk
Lekárnička na pracovisku
Človek strávi v priemere v zamestnaní skoro polovicu svojho života, pričom je v tomto pracovnom prostredí vystavený pôsobeniu viacerých faktorov. Vzhľadom na rizikovosť niektorých z nich, […]
25. marca 2017
Dokumentácia BOZP - BOZP-skolenia.sk
Dokumentácia BOZP
Dokumentácia BOZP musí byť zamestnávateľom vedená za účelom zabezpečenia požiadaviek stanovených legislatívou Slovenskej republiky. Dokumentácia obsahuje základné smernice, vnútorné predpisy, postupy opatrení, zásady BOZP, zoznamy, evidencie […]
18. júna 2017
Zmeny v Pracovnej zdravotnej službe - BOZP-skolenia.sk
Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017
Vláda v októbri 2016 schválila návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Ministerstvo hospodárstva v máji 2017 […]
25. júna 2017
Vyhradené technické zariadenia - BOZP-skolenia.sk
Vyhradené technické zariadenia – VTZ
Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ […]