V súlade s nariadením vlády š.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné značenie na pracovisku. Môžete sa stretnúť s týmito kategóriami označení.

Požiarne značenie

Požiarne značenie - BOZP-školenia.sk

Príkazové značenie

Príkazové značenie - BOZP-skolenia.sk

Zdravotné značenie

Záchranné značenie - BOZP-skolenia.sk

Výstražné značenie

Výstražné značenie - BOZP-skolenia.sk

Zákazové značenie

Zákazové značenie - BOZP-skolenia.sk

Ostatné značenie

Iné značenie - BOZP-skolenia.sk

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30.

Radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku

O ktoré služby máte záujem?

Dokumentácia BOZP + školenie
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)
Bezpečnostné a zdravotné značenie

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba