Kontrola hasiacich prístrojov

Podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov upravuje vyhláška MVSR č. 719/2002 Z.z..

Vykonávame najmä revíziu hasiacich prístrojov od výrobcov:

  • Červinka – Czech Republic s.r.o,
  • BETA Corporation s.r.o.,
  • KODRETA Štefanov, s. r. o.
  • VÍTKOVICE HTB a.s.
Kontrola hasiacich prístrojov - BOZP-skolenia.sk
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi - BOZP-skolenia.sk

Cena kontroly hasiacich prístrojov:

Cena kontroly hasiacich prístrojov je 3,50€ bez DPH za jeden kus.
V prípade opravy bude cena stanovená na základe posúdenia technika priamo na mieste.

Typy hasiacich prístrojov

Práškový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie propánu, butánu, vodíka, a takisto vhodný aj na hasenie zariadení pod elektrickým prúdom.

Vodný hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie týchto materiálov: papier, drevo, textil, plasty, guma, slama, uhlie.

Penový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie týchto materiálov: benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, ketóny, aldehydy.

CO2 – snehový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie propánu, butánu, vodíka a do miestností s veľkým množstvom elektroniky, napríklad do serverovní.

Často kladené otázky pri kontrole hasiacich prístrojov

Ako často sa robí revízia hasiacich prístrojov ?

Hasiace prístroje sa kontrolujú každých 12, respektíve 24mesiacov v závislosti od výrobcu a dátumu zakúpenia.

 

Ako často sa robí tlaková skúška hasiacich prístrojov?

Tlaková skúška by sa mala vykonať každých 5 rokov.

 

Čo treba robiť, keď môj hasiaci prístroj neprejde kontrolou ?

Ak hasiaci prístroj neprejde kontrolou, môžete požiadať o opravu – cena a čas bude upresnený technikom na základe poškodenia hasiaceho prístroja a identifikovanie náhradných dielov, ktoré je treba vymeniť. Prípadne si môžete u nás objednať nový hasiaci prístroj.

Potrebujte revíziu hasiacich prístrojov? Napíšte nám.

Kontakty