OPP

4. decembra 2016
Pokuty pri nedodržaní nariadení BOZP - BOZP-skolenia.sk
Ochrana pred požiarmi – pokuty a sankcie
Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona o Ochrane pred požiarmi. Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do […]