práca v zime

21. septembra 2019
BOZP pri práci v chlade - BOZP-skolenia.sk
BOZP a práca v chlade
Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej […]