pracovná zdravotná služba

18. júna 2017
Zmeny v Pracovnej zdravotnej službe - BOZP-skolenia.sk
Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017
Vláda v októbri 2016 schválila návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Ministerstvo hospodárstva v máji 2017 […]