Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pre nejedným podnikateľom. Keďže však platí pravidlo, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, každý podnikateľ je povinný oboznámiť sa so zákonnými povinnosťami vzťahujúcimi sa na jeho podnikanie. Tento článok je venovaný najmä majiteľom prevádzok a tým, ktorí uvažujú o tomto druhu podnikania. Jednou zo zákonných povinností,…