technik bozp

3. novembra 2016
Technik BOZP - BOZP-skolenia.ski
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo […]