Živnostníci a BOZP

Živnostníci a BOZP

Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie absolvoval, najmä ak žiadnych iných pracovníkov nezamestnáva. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám jasne definuje v §2 ods 2. písm. b, že povinnosti vyplývajúce z BOZP sa vzťahujú…