Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niekt. zákonov