Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku?

1. dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti)

2. sprístupniť priestory pre obhliadku bezpečnostnému technikovi 3MON s.r.o.

3. vyškoliť zamestnancov firmy v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Koľko času potrebujeme?

Dokumentáciu vám vypracujeme zvyčajne do 1 týždňa od dodania všetkých potrebných  dokumentov.

Na školenie zamestnancov je potrebné vyhradiť si jeden pracovný deň.

Aká je cena dokumentácie BOZP a školenia zamestnancov?

Vypracovanie dokumentácie BOZP od 220€
BOZP školenie zamestnancov 20€ / zamestnanec

 

Vypracovanie dokumentácie je jednorázové v prípade, že sa nemení zameranie a druh vykonávaných činností firmy.

Zamestnancov je potrebné vyškoliť pri nástupe do práce, alebo pri presune zamestnanca na inú pracovnú pozíciu, kde prichádza do kontaktu s inými pracovnými postupmi a zariadeniami.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30.

Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

O ktoré služby máte záujem?

Dokumentácia BOZP + školenie
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)
Bezpečnostné a zdravotné značenie

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba