Zaujímavosti z oblasti BOZP a OPP

Európsky týždeň BOZP: Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe
24. októbra 2023

Európsky týždeň BOZP: Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Je cenná pre zamestnanca a je prínosom pre zamestnávateľa. Európsky týždeň BOZP sa koná od 23. do 27. októbra. Tento ročník odštartuje dvojročnú kampaň zameranú na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe, ktorú predstaví európsky komisár pre pracovné…

Learn more
Zamestnanci na home office. Aké sú povinnosti zamestnávateľa?
1. augusta 2021

Zamestnanci na home office. Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Pandémia koronavírusu pretvorila spôsob práce v mnohých spoločnostiach. Firmy „presedlali“ na home office, no hoci je táto zmena vnímaná zväčša ako pracovný benefit, prináša so sebou tiež otázky.  A keďže je pravdepodobné, že home office s nami (v istej miere) zostane aj po pandémii, je dobré poznať právne predpoklady tohto inštitútu. Zamestnávatelia…

Learn more
BOZP a práca v teplých dňoch
24. júna 2021

BOZP a práca v teplých dňoch

Zamestnávatelia to rozhodne nemajú ľahké. Aj počas dní, kedy teplota dosahuje neštandardne vysoké teploty, musia pre svojich zamestnancov zabezpečiť nielen pitný režim v primeranom množstve, ale aj optimálne klimatické podmienky pre prácu. Za mimoriadne teplý deň sa považuje taký, keď teplota vzduchu v tieni prekročí 30 stupňov Celzia. Čo však…

Learn more
Živnostníci a BOZP
1. októbra 2019

Živnostníci a BOZP

Povinnosti v oblasti BOZP Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie absolvoval, najmä ak žiadnych iných pracovníkov nezamestnáva. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám jasne definuje v §2 ods 2. písm….

Learn more
BOZP pri zakladaní firmy: krok po kroku
22. septembra 2019

BOZP pri zakladaní firmy: krok po kroku

Začínate podnikať? Ak zakladáte firmu, jednou z vašich povinností je myslieť najmä na ochranu zdravia pri práci a zabezpečiť sebe aj svojim zamestnancom vhodné podmienky a bezpečné pracovné prostredie. Na čo všetko treba pri zakladaní firmy myslieť z hľadiska BOZP vám krok po kroku vysvetlíme v článku. Krok: Výber spoločnosti, ktorá vám bude zabezpečovať potrebné…

Learn more
BOZP a práca v chlade
21. septembra 2019

BOZP a práca v chlade

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej 10 minút ⏳ Maximálny časový úsek nepretržitej práce pri teplote prostredia: a) od 10 °C do 4 °C neprekročí 3 hodiny, b) od 4 °C…

Learn more
BOZP na stavbách
20. septembra 2019

BOZP na stavbách

Práca vykonávaná na stavenisku je jednou z najrizikovejších prác vôbec. Každoročne dochádzka k niekoľkým smrteľným úrazom a úrazom s trvalými následkami, ktorým by sa dalo predchádzať v prípade riadneho zabezpečenia a dodržiavania BOZP na stavbe. Už pred samotnou realizáciou projektu výstavby je potrebné si zabezpečiť aj plán Bezpečnosti a ochrany…

Learn more
Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?
23. októbra 2017

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pre nejedným podnikateľom. Keďže však platí pravidlo, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, každý podnikateľ je povinný oboznámiť sa so zákonnými povinnosťami vzťahujúcimi sa na jeho podnikanie. Tento článok je venovaný najmä majiteľom prevádzok a tým, ktorí uvažujú…

Learn more
Vyhradené technické zariadenia – VTZ
25. júna 2017

Vyhradené technické zariadenia – VTZ

Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ – tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. V závere článku Vám priblížime tiež problematiku a povinnosti pre plynové a tlakové zariadenia v domácnostiach a bytových domoch. Požiadavky na bezpečnosť technických…

Learn more
Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017
18. júna 2017

Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017

Vláda v októbri 2016 schválila návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Ministerstvo hospodárstva v máji 2017 predstavilo balíček opatrení, ktorého súčasťou je aj prehodnotenie zdravotného dohľadu nad zamestnancami prostredníctvom PZS. Cieľom opatrení je zjednodušiť podmienky pri zamestnávaní bezrizikových zamestnancov –…

Learn more
Dokumentácia BOZP
25. marca 2017

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP musí byť zamestnávateľom vedená za účelom zabezpečenia požiadaviek stanovených legislatívou Slovenskej republiky. Dokumentácia obsahuje základné smernice, vnútorné predpisy, postupy opatrení, zásady BOZP, zoznamy, evidencie a posúdenia rizík. Základný obsah dokumentácie je záväzný pre každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov a veľkosť organizácie. Podnikatelia, ktorí nie sú povinní viesť…

Learn more
Lekárnička na pracovisku
20. marca 2017

Lekárnička na pracovisku

Človek strávi v priemere v zamestnaní skoro polovicu svojho života, pričom je v tomto pracovnom prostredí vystavený pôsobeniu viacerých faktorov. Vzhľadom na rizikovosť niektorých z nich, vyplýva pre zamestnávateľa zo zákona povinnosť vytvárať zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia vykonávať prácu bez poškodenia zdravia. Ak sa pracovným podmienkam nevenuje…

Learn more
BOZP a dvíhanie bremien
23. februára 2017

BOZP a dvíhanie bremien

Chránime Vaše zdravie Účelom a snahou BOZP je hlavne chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Najčastejším problémom pri práci je práve nadmerné, dlhodobé a monotónne zaťaženie podporno – pohybového systému, v dôsledku čoho sa u zamestnancov vyskytujú ochorenia chrbtice, svalov, šliach čí kĺbov. Preto…

Learn more
Ochrana pred požiarmi – pokuty a sankcie
4. decembra 2016

Ochrana pred požiarmi – pokuty a sankcie

Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona o Ochrane pred požiarmi. Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Podľa toho a tiež podľa typu priestupku sa líši aj ich výška. Tu je zostručnený prehľad: Okresné riaditeľstvo…

Learn more
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
3. novembra 2016

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére?Určite sa teda týka aj vás. Zistite, aké povinnosti máte ako zamestnávateľ, čo musí dodržiavať váš zamestnávateľ, ak ste zamestnanec a…

Learn more
3. novembra 2016

Pokuty za porušenie ustanovení zákona o BOZP

Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v znení neskorších predpisov udeľuje Inšpektorát práce. Môže tak urobiť až do 3 rokov od porušenia povinností. Aké pokuty sa vás teda môžu týkať? PORUŠENIE…

Learn more
3. novembra 2016

Čo treba vedieť o BOZP?

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej sfére.  Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku? dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti)…

Learn more