Zamestnávatelia to rozhodne nemajú ľahké. Aj počas dní, kedy teplota dosahuje neštandardne vysoké teploty, musia pre svojich zamestnancov zabezpečiť nielen pitný režim v primeranom množstve, ale aj optimálne klimatické podmienky pre prácu. Za mimoriadne teplý deň sa považuje taký, keď teplota vzduchu v tieni prekročí 30 stupňov Celzia.

Čo však znamená primerané množstvo tekutín? Je to také množstvo, ktoré dokáže zamestnanec počas pracovného času vypiť.

Zabezpečenie pitného režimu však znamená aj to, že ako zamestnanec máte prístup k pitnej vode z kohútika. Neočakávajte preto, že zamestnávateľ pre vás musí nakupovať balené stolové, či minerálne vody.

Pitný režim - bozp-skolenia.sk
Zatienenie - bozp-skolenia.sk

Okrem pitného režimu má zamestnávateľ v čase horúčav zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu s prihliadnutím na fyzickú záťaž zamestnancov a typ práce napr. vetraním (ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou) spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu.

Takisto pre používanie klimatizácie platia určité pravidlá, ktoré sú však už v rukách samotných zamestnancov. Teplota klimatizácie by mala byť nastavená tak, aby rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou nebol vyšší ako 7 stupňov.

Okrem pitného režimu má zamestnávateľ v čase horúčav zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu s prihliadnutím na fyzickú záťaž zamestnancov a typ práce napr. vetraním (ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou) spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu.

Takisto pre používanie klimatizácie platia určité pravidlá, ktoré sú však už v rukách samotných zamestnancov. Teplota klimatizácie by mala byť nastavená tak, aby rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou nebol vyšší ako 7 stupňov.

Zatienenie - bozp-skolenia.sk

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť aj tienenie proti prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná vďaka žalúziám, alebo roletám, môže upraviť pracovný čas posunutím na skoršie ranné hodiny, vhodné pracovné odevy, zníženie intenzity pracovných výkonov, či skrátenie pracovného času.

Ak sa začíname baviť o teplotách na pracovisku, musíme vedieť, že všetky typy prác sú zatriedené do tried, pričom každá trieda práce má svoje špecifické odporúčania pre minimálne, maximálne, odporúčané a prípustné teploty, v ktorých sa má práca vykonávať.

Trieda práce 1a

Predstavuje bežnú administratívnu prácu, jedná sa o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou ako je písanie na počítači, triedenie drobných predmetov a podobne.

Optimálna teplota

23° – 27°C

Prípustná teplota

20° – 28°C

Trieda práce 1 b

Zahŕňa najmä riadenie osobného motorového vozidla, prácu postojačky občas spojenú s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien (predavači, montéri, opracovanie malých dielov a podobne).

Optimálna teplota

22° – 25°C

Prípustná teplota

19° – 27°C

Trieda práce 1 c

Predstavuje prácu posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, prácu mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov) ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov a pod.).

Optimálna teplota

20° – 24°C

Prípustná teplota

17° – 26°C

Trieda práce 2

Je stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve – omietanie a pod., záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien), chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h.

Optimálna teplota

17° – 21°C

Prípustná teplota

12° – 25°C

Trieda práce 3

Zahŕňa intenzívnu prácu ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie), tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h.

Optimálna teplota

Nestanovuje sa

Prípustná teplota

Nestanovuje sa

Trieda práce 4

Je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh.

Optimálna teplota

Nestanovuje sa

Prípustná teplota

Nestanovuje sa

Ak optimálne podmienky nemožno zabezpečiť a zamestnanci pracujú viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny, zamestnávateľ zabezpečí prípustné mikroklimatické podmienky. Ani toto však neplatí bez výnimky.

Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať prípustné mikroklimatické podmienky na pracovisku vyžadujúcom osobitné tepelné podmienky alebo na pracovisku, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom z technologických procesov a v prípade mimoriadne teplých dní, t. j. dní, kedy je vonkajšia teploty nad 30°C.

V takom prípade musí zamestnávateľ primerane upraviť čas práce, t. j. napr. pracovný deň skrátiť alebo rozdeliť do viacerých častí.