0948922090

© 2024 3MON, s. r. o.

Tag: BOZP

Blog / 21. septembra 2019

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej 10 minút ⏳ Maximálny časový úsek nepretržitej práce pri teplote prostredia: a) od 10 °C do 4 °C neprekročí 3 hodiny, b) od 4 °C…

3. novembra 2016

Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére?Určite sa teda týka aj vás. Zistite, aké povinnosti máte ako zamestnávateľ, čo musí dodržiavať váš zamestnávateľ, ak ste zamestnanec a…

Blog, Blog, Blog / 3. novembra 2016

Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v znení neskorších predpisov udeľuje Inšpektorát práce. Môže tak urobiť až do 3 rokov od porušenia povinností. Aké pokuty sa vás teda môžu týkať? PORUŠENIE…

3. novembra 2016

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochranne  zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých  zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej sfére.  Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku? dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti)…