Dvíhanie bremien BOZP

BOZP a dvíhanie bremien

Chránime Vaše zdravie Účelom a snahou BOZP je hlavne chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Najčastejším problémom pri práci je práve nadmerné, dlhodobé a monotónne zaťaženie podporno – pohybového systému, v dôsledku čoho sa u zamestnancov vyskytujú ochorenia chrbtice, svalov, šliach čí kĺbov. Preto je najmä v súčasnej…