0948922090

© 2024 3MON, s. r. o.

Tag: ochrana pred požiarmi

Blog / 4. decembra 2016

Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona o Ochrane pred požiarmi. Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Podľa toho a tiež podľa typu priestupku sa líši aj ich výška. Tu je zostručnený prehľad: Okresné riaditeľstvo…