pokuty bozp

3. novembra 2016
Pokuty za porušenie ustanovení zákona o BOZP
Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v […]