0948922090

© 2024 3MON, s. r. o.

Tag: pokuty bozp

Blog / 3. novembra 2016

Ak si nebudete plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o BOZP, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie. Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v znení neskorších predpisov udeľuje Inšpektorát práce. Môže tak urobiť až do 3 rokov od porušenia povinností. Aké pokuty sa vás teda môžu týkať? PORUŠENIE…